☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Grafika zawierająca herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Dobry Start" 300+

 dsadsa      RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;

• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Za realizację programu w naszej gminie odpowiada Burmistrz Połczyna - Zdroju, natomiast nabór wniosków, ich rozpatrywanie oraz wypłata przyznanego wsprawcia prowadzone są przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Świadczenie dobry start realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061).

Druki wniosków dostępne są w wersji do pobrania na stronie www.mpips.gov.pl (po kliknięciu w link otworzy się wskazana strona)

Więcej informacji nt. rządowego programu „Dobry start” dostępnych jest na stronie www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start (po kliknięciu w link otworzy się wskazana strona)

Wytworzył:
Mateusz Sypniewski
Udostępnił:
Ireneusz Kozik
(2018-08-17 11:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Smolarek
(2020-10-05 13:33:28)

 
 
liczba odwiedzin: 468429

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X