Szansa na świadczenia rodzinne przy zmniejszonych dochodach z powodu epidemii

Szansa na świadczenia rodzinne przy zmniejszonych dochodach z powodu epidemii

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pojawiła się możliwość przeliczenia dochodu rodziny uwzględnianego przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny i dodatki, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowym rozwiązaniom obniżenie wynagrodzenia lub zmniejszenie dochodu z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 traktowane jest jak utrata dochodu.

Zmiana ta może być istotna dla osób, które z uwagi na dochód przekraczający kryterium dochodowe otrzymały decyzję odmowną lub zrezygnowały z ubiegania się o powyższe świadczenia albo otrzymują je w obniżonej wysokości w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Aby skorzystać z  tej możliwości, konieczne jest wykazanie, że zmniejszenie dochodu miało związek z przeciwdziałaniem wirusowi COVID-19, w czym pomocne mogą być dokumenty otrzymane od pracodawcy lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Z dokumentów tych powinno wynikać, od kiedy obowiązują inne zasady wynagradzania lub kiedy przedsiębiorca odczuł skutki finansowe przeciwdziałania COVID-19.

Co do zasady dochód utracony uwzględniany jest od miesiąca następującego po utracie (zmniejszeniu) dochodu, dlatego też konieczne jest wykazanie wysokości tego dochodu za tenże miesiąc. W praktyce: pracownik, który w marcu br. (po 14.03.2020 r.) otrzymał od pracodawcy dokument informujący o zmienionych zasadach wynagradzania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, powinien przedstawić zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za kwiecień br. i złożyć (najlepiej do końca tego miesiąca) wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, które dotychczas z uwagi na wysoki dochód nie przysługiwało. Podobnie mechanizm działa w przypadku przedsiębiorców, z tym zastrzeżeniem, że powód i wysokość zmniejszenia dochodu będą w tym przypadku dokumentowane oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Warto pamiętać, że warunkiem otrzymania świadczenia za dany miesiąc jest złożenie wniosku w tej sprawie do końca tego miesiąca. W zależności od indywidualnej sytuacji zainteresowanych osób pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju mogą wymagać również innych dokumentów koniecznych do prawidłowego ustalenia dochodu rodziny. Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskać można pod numerami telefonu 94 36 66 245 i 94 36 66 246 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej swiadczenia.rodzinne@mgopspolczyn.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2020-04-24 15:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2020-04-24 15:28:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki