Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko LOGOPEDY - MGOPS w Połczynie-Zdroju

(Po kliknięciu w link przechodzimy do strony ze skanem oryginału dokumentu)

 

Połczyn-Zdrój, dnia 12.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju informuje, że poszukuje logopedy do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2005 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189 poz. 1598,                  Dz. U. z 2006 r. poz. 943 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 395) dla dzieci niepełnosprawnych, w tym również autystycznych. 

         Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww.  rozporządzenia kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi legitymować się co najmniej trzymiesięcznym doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zdobyte w jednej ze wskazanych w § 3 ust. 2 instytucji.

Osoby zainteresowane winny składać swoje oferty wraz z niezbędną dokumentacją poświadczającą uprawnienia, doświadczenie w tym zakresie (w zamkniętej kopercie) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a, sekretariat, I piętro. Do dokumentów należy dołączyć także koszt realizacji ww. usług za 1 godzinę brutto.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-02-08 15:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2023-05-12 11:28:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki