Ogłoszenie o przetargu na usługi opiekuńcze

Połczyn-Zdrój, dnia 08.11.2019 r.

MGOPS.D.26.1.19

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na:

-  WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W DOMU PODOPIECZNEGO NA TERENACH MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Do pobrania:

-           Treść ogłoszenia Opublikowanego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

-           Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-           Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna w formacie Word)

Uwaga!
Treść załączników musi być zgodna z ich  wzorami w SIWZ

 

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie Zdroju
Marek Łukomski