Akt powołania MGOPS

 

Uchwała Nr XI/55/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Połczynie – Zdroju
z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej
,,Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,,
- art. 58 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
(Dz.U. Nr 26, poz. 183 z 1988 r.)