Zarządzenie nr 10/2022

Zarządzenie nr 10/2022 (po kliknięciu w link przechodzimy do oryginału dokumentu)

Zarządzenie Nr 10/2022

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie-Zdroju

z dnia 30.12.2022 r.

 

w sprawie wysokości stawki godzinowej za świadczone usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych  osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2023.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz Uchwały nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia 30 marca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25 maja 2011 r. nr. 64, poz. 1149 ). , zarządzam co następuje:

 

§ 1.  Ustalam wysokość stawki godzinowej w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. za świadczone:

- usługi opiekuńcze w wysokości 26,00 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi  w wysokości 29,00 zł.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.01.2023 r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-01-08 09:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2023-01-04 09:03:18)