DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZ

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZ

(Po kliknięciu w powyższe link przechodzimy do nowego okna umożliwiającego edycję/wydruk zawartości)

W dniu 5 stycznia 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  – (Dz. U. z  2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Art. 15zzzib tej ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z datą wsteczną w związku z zagrożeniem epidemicznym lub stanem epidemii ogłoszonym  z powodu COVID 19.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-02-11 12:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2021-02-11 12:25:37)