Program "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2022 r. finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

 

Godło i flaga

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę                z Wojewodą Zachodniopomorskim  na realizację Programu Ministerstwa Rodziny                    i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 r., który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Otrzymane dofinansowanie:  94.492,80 zł. w ramach którego zostanie zrealizowane 2.400 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i atr. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługa opieki wytchnieniowej stwarza możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy przy sprawowaniu opieki nad ww. osobami. Służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina Połczyn-Zdrój  realizować będzie zadanie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  Dziewięć dorosłych osób niepełnosprawnych oraz jedno dziecko                  z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma  nieodpłatne wsparcie w zakresie:

  1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
  2. opieki higieniczno- sanitarnej,
  3. pielęgnacji zleconej przez lekarza,
  4. pomocy w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji osoby.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-06-01 14:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-03-15 07:58:58)