DODATEK ELEKTRYCZNY

1.Wzór wniosku o dodatek elektryczny do pobrania 
2.Klauzula informacyjna do pobrania

Dodatek węglowy

                Można już starać się o przyznanie jednorazowego dodatku elektrycznego.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

                Wnioski w sprawie dodatku elektrycznego przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, mieszczącym się przy ul. Koszalińskiej 8a na pierwszym piętrze. Dokumenty składa się u pracowników socjalnych, z tym, że w odróżnieniu od innych spraw, nie obowiązuje rejonizacja. Z uwagi na konieczność połączenia realizacji tego nowego zadania z dotychczasowym zakresem obowiązków pracowników, preferowane godziny załatwienia sprawy są następujące: poniedziałek 12.00 - 16.00, wtorek i czwartek 8.00 - 10.00, środa oraz piątek 8.00 - 12.00. W innych godzinach w czasie pracy ośrodka również istnieje możliwość złożenia wniosku, ale należy się liczyć z mniejszą liczbą pracowników przyjmujących wnioski, a tym samym dłuższym czasem oczekiwania.

 

                Alternatywną drogą złożenia wniosku jest jego wypełnienie i wysyłka w formie skanu lub uzupełnionego komputerowo dokumentu przez portal ePUAP, adresując wniosek na skrzynkę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2022-12-06 14:09:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-12-06 14:13:49)