☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Definicja przemocy w rodzinie zawarta w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

„PRZEMOC W RODZINIE definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

Przemoc może przybierać formy:

  • przemocy fizycznej – bicie, policzkowanie, popychanie itp.
  • przemocy psychicznej – ubliżanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, kontrolowanie, izolowanie itp.
  • przemocy seksualnej – zmuszanie do pożycia seksualnego, molestowanie, wymuszanie zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych itp.
  • przemocy ekonomicznej – kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie dzieci,
  • zaniedbywania – nie zapewnianie odpowiednich warunków życiowych w sferze zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej.                                                                                

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, a w szczególności:

  • Współmałżonka, partnera
  • Dzieci
  • Osoby starsze
  • Osoby niepełnosprawne

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą […] podlega karze pozbawienia wolności […]” art.207 kodeksu karnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2018-11-06 08:31:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2018-11-06 08:32:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757