☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane teleadresowe

UWAGA

Uważajmy na nową metodę oszustwa "na pocztę głosową"

Więcej informacji pod linkiem: NOWA METODA OSZUSTWA

 

 

K O M U N I K A T

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

w sprawie  STYPENDIUM SZKOLNEGO

MGOPS w Połczynie-Zdroju informuje, że wnioski na stypendium szkolne przyjmowane będą  w  terminie od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. (po uprzednim telefonicznym umówieniu się).

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać  ze strony internetowej MGOPS  w Połczynie-Zdroju lub bezpośrednio z siedziby Ośrodka.

Dane do kontaktu:

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej tel. 94 36 66 235

 

Ogłoszenie Dyrektora MGOPS w Połczynie-Zdroju

 

Dyrektor MGOPS w  Połczynie-Zdroju informuje , iż od dnia 07 czerwca 2021 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zostaje otwarty dla Interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. obowiązkowego używania  maseczek ochronnych podczas załatwiania spraw w Ośrodku, dezynfekcji rąk przy wejściu do Ośrodka, zachowaniu dystansu 1,5 metra, obsługa jednego Interesanta przez jednego Pracownika.

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów załatwienia sprawy z pracownikami Ośrodka, składanie dokumentów poprzez platformę e-PUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kontakt:

Sekretariat: tel. 94 36 66 231
email: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
e-PUAP: /mgopspolczyn/mgops_polczyn

 


Wszystkie osoby zakwalifikowane do POPŻ 2014-2020, które jeszcze nie odebrały Kawy Zbożowej Rozpuszczalnej mogą zgłaszać się po jej odbiór do Administracji MGOPS.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 r., poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXV/423/2021 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju             z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2  do w/w uchwały. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7-9  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5.167,47 zł.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Realizacją świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego w Gminie Połczyn-Zdrój zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, Dział Świadczeń Pomocy Społecznej oraz Dodatków Mieszkaniowych, ul. Koszalińska 8a, telefon  94 36 66 234. 

Od dnia 01.07.2021r. druki nowych wniosków oraz deklaracji o dochodach dostępne będą na stronie internetowej MGOPS w Połczynie-Zdroju.

 


KONKURS „ POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" 

https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/40628,Trwa-konkurs-Policjant-ktory-mi-pomoglquot-moze-i-Ty-chcesz-zglosic-swojego-kand.html

 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju informuje,

iż w związku z obowiązującym stanem pandemii, Seniorzy z terenu gminy Połczyn-Zdrój  w wieku 70 lat i więcej, w szczególności osoby samotne, które zdecydują się na pozostanie w domach oraz nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny , osób bliskich czy sąsiadów, zabezpieczyć sobie artykułów pierwszej potrzeby, mogą zwrócić się o udzielenie pomocy w zakresie zakupu artykułów spożywczych, środków higieny osobistej na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 50 51 111 lub bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, w godzinach pracy ośrodka – tel. 94 36 66 231. Usługa będzie polegała na dostarczeniu zakupów, za które należy zapłacić.

Zasadność zgłoszenia każdorazowo będzie weryfikowana przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

 


 

 Od dnia 19.10.2020 r. WNIOSKI NA DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE przyjmowane będą po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Ośrodka - tel. 94 3666234, 94 3666235

 

 


Informacje dotyczące bieżących spraw realizowanych przez ośrodek odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2

(po kliknięciu w link wyświetli się informacja związana z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego)


Podziękowania

W imieniu własnym, pracowników oraz obdarowanych mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój składam serdeczne podziękowania grupie ŚWIDWIN- SZYJEMY MASECZKI za nieodpłatne przekazanie około 500 sztuk maseczek ochronnych.

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

DYREKTOR  MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POŁCZYNIE-ZDROJU


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8A
78-320 Połczyn - Zdrój

tel.:  (94) 36 62 069
tel/fax.: (94) 36 65 061
e-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl 
(po kliknięciu w link otworzy się nowe okno prowadzące do klienta poczty elektronicznej)
ePUAP: KLIKNIJ (po kliknięciu w link otworzy się nowe okno prowadzące do strony www.epuap.gov.pl)

MGOPS czynny w godzinach:

Poniedziałek: 715 - 1615
Wtorek - Czwartek: 715 - 1515
Piątek: 715 - 1415

 

Dyrekcja


Dyrektor Marek Łukomski
Zastępca Dyrektora Maria Wójcicka

Przyjmowanie interesantów oraz skarg w poniedziałek 1200 - 1530 w pokoju numer 1A (wejście przez sekretariat).
 

Pracownicy socjalni


Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych:
Poniedziałek 1200  -  1615
Środa, Piątek 730  -  1200
Wtorek,  Czwartek - 800 -  1000

Paula Kuczyńska
Specjalista Pracy Socjalnej

pokój nr 2
tel.: (94) 36 66 239

Miasto:
ulice: Demokracji, Marii Konopnickiej, Koszalińska, Kościuszki, Krucza, 5-go Marca, Mieszka I, Moniuszki, Rynkowa, Sobieskiego, Szpitalna,Krucza
Wieś:
Buślary, Łęgi, Międzyborze, Ogartówko, Ogrodno, Przyrowo, Żołędno

Gabriela Adamska
Pracownik Socjalny

pokój nr 5
tel.: (94) 36 66 237

Miasto:
ulice: Browarna, Chopina, Cmentarna, Jana Pawła II, Kolejowa, Mariacka, Młyńska, Piwna, Polna, Reymonta, Słoneczna, Solankowa, Targowa, Warszawska
Wieś:
Buślarki, Karsin, Łężek, Popielawy, Sękorady, Zaborze

Kalina Michalak-Kozłowska
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

pokój nr 5
tel.: (94) 36 66 237

Miasto:
ulica: Graniczna, Kilińskiego, Sportowa, Szczecinecka, Traugutta
Wieś:
Dobino, Gawroniec, Kapice, Kłokowo, Kłokówko, Lipno, Nowe Borne, Nowe Resko, Nowy Toporzyk, Słowianki, Stare Resko, Toporzyk

Sylwia Bernacka – Solarska
Specjalista Pracy Socjalnej

pokój nr 6
tel.: (94) 36 66 236

Miasto:
ulice: Bolesława Chrobrego, Dolna, Powstańców Warszawskich, Wojska Polskiego
Wieś:
Bolkowo, Łośnica, Ostre Bardo, Tychówko

 

Agnieszka Czerepuk
Specjalista Pracy Socjalnej
pokój nr 6
tel.: (94) 36 66 236

Miasto:
ulice:  Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gdańska, Kazimierza Wielkiego, Kołobrzeska, Mickiewicza, Nowa, Staszica, Plac 1000-lecia PP, Rzemieślnicza, Wilcza, Wojska Polskiego
Wieś:
Redło

Katarzyna Kudyk
Specjalista Pracy Socjalnej
pokój nr 9
tel.: (94) 36 66 238

Miasto:
ulice: Grunwaldzka, Wiejska, Krótka
Wieś:
Brzękowice, Brusno, Czarnkowie, Gaworkowo, Jelonki, Kocury, Kołacz, Kołaczek, Milice, Ogartowo, Ostrowąs, Plebanówka, Popielewo, Popielewko, Wieś Połczyńska, Zajączkowo, Zajączkówko, Zdroje

 

Magdalena Żukowska
Aspirant Pracy Socjalnej
pokój nr 9
tel.: (94) 36 66 238

Miasto:
ulice: Miodowa, Ogrodowa, Okrzei, Plac Orła Białego, Plac Wolności, Zamkowa, Zdrojowa
Wieś:
Borkowo, Borucino, Bronowo, Bronówko, Brzozowice, Dziwogóra, Grabno, Gromnik, Imienko, Jaźwiny, Karwice, Kołacz, Kołaczek, Nowe Ludzicko, Łąkówko, Rzęsna, Skarbimierz, Sucha, Szeligowo, Wardyń Dolny, Wardyń Górny, Zdroisko

 

Asystenci rodzinyEwelina Maj, Łukasz Brzózka

Godziny przyjęć interesantów przez asystentów rodziny:
Poniedziałek  od 1300  - 1615
Piątek   od 800 - 1200

Dostępni pod telefonem w godzinach przyjęć (94) 36 66 244.

Wytworzył:
Mateusz Sypniewski, Mateusz Smolarek
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2018-10-30 07:47:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Smolarek Mateusz
(2021-09-07 14:08:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 501638