Informacja Opieka wytchnieniowa

W dniu 1 marca 2024  r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim  na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 r., który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Otrzymane dofinansowanie:  62.203,68 zł. w ramach którego zostanie zrealizowane 1.584 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej,  czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Połczyn-Zdrój  realizować będzie zadanie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby  z niepełnosprawnością. Nieodpłatnym wsparciem objętych zostanie siedem dorosłych osób niepełnosprawnych oraz jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa 2024 
(po kliknięciu w link zostanie wyświetlony plakat informacyjny w formacie PDF)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2023-03-16 13:13:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2024-03-06 09:07:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki