☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Grafika zawierająca herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

UWAGA !

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świdwińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail).

Umawianie terminu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji pod nr tel.: 94 36 50 303 .

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.

Dodatkowo miejsce porady można wybrać na stronie starostwa 

 (po kliknięciu w link przechodzimy do strony starostwa powiatowego w Świdwinie)

(Klikając poniższe linki otworzy się nowe okno) 

Harmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Informacje dot. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Klauzula informacyjna Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8A (na parterze, obok głównego wejścia do budynku) w każdy:

wtorek – od godziny 14:00 do 18:00

piątek – od godziny 11:00 do 15:00

Więcej informacji na temat funkcjonowania punktu w Połczynie-Zdroju uzyskać można w sekretariacie MGOPS pod numerem telefonu (94) 36 66 231

Uprawnieni
Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.
 
Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej która obejmuje:
• Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
 
Wytworzył:
Mateusz Sypniewski
Udostępnił:
Ireneusz Kozik
(2017-03-27 11:07:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Smolarek
(2021-02-09 09:09:31)

 
 
liczba odwiedzin: 468439

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X