Informacja o możliwości złożenia skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023

           

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości złożenia skierowań uprawniających do otrzymania żywności w 2024 roku  w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023. Skierowania należy złożyć u swojego pracownika socjalnego w godzinach przyjmowania klientów tj.:

poniedziałek     1200  -  1615
środa,  piątek           730  -  1200
wtorek,  czwartek    800 -  1000

Zgodnie z zapisami Programu, pomoc żywnościowa będzie kierowana do grup najbardziej potrzebujących, które spełniają kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  Do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Kwoty kryterium dochodowego kwalifikujące do Programu FEPŻ – Podprogram 2023 wynoszą:

- 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2024-01-04 12:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2024-01-04 12:48:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki