Informacja

Informacja

 

Samorząd Gminy Połczyn-Zdrój, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.); art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.); art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), przystąpił do opracowania:

  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  • Programu Wspierania Rodziny;
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

  • „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
  • „Przemoc w rodzinie”
  • „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój w najbliższych latach.

 

Po wypełnieniu ankiet prosimy o zwrot do

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju,

ul. Koszalińska 8a (sekretariat - pok. Nr 1)

lub w formie elektronicznej na adres: mgopspolczyn@poczta.onet.pl

w terminie do 30 września 2021 roku .

 

Do pobrania:

                     Pismo przewodnie -  Treść pisma przewodniego."

                                     Ankieta -  Problemy społeczne w opinii mieszkańców

                                     Ankieta -  „Przemoc w rodzinie

                                     Ankieta -  „Równość szans kobiet i mężczyzn

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2021-08-20 13:31:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2021-08-20 13:41:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki