Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych bądź kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Za sprawowanie roli opiekuna sąd może przyznać wynagrodzenie.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:

 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagania wobec kandydata:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • pełnia praw publicznych.

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej/kurateli są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Preferowane do pełnienia roli opiekuna/kuratora są osoby z wykształceniem kierunkowym: praca socjalna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, opiekunka środowiskowa lub pokrewne, ale także innym, umożliwiającym właściwe pełnienie opieki prawnej/kurateli.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • podanie/list motywacyjny,
 • CV lub krótki opis obejmujący wykształcenie, inne kwalifikacje i doświadczenie przydatne w pełnieniu roli opiekuna/kuratora, przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) - dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (wzór zgody
   w załączeniu do ogłoszenia) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną administratora danych osobowych dla kandydatów na opiekunów prawnych/kuratorów (załączoną do ogłoszenia).

Dokumenty można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Połczynie-Zdroju , ul. Koszalińska 8a

Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPS w Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a, oraz pod nr tel. 94 36 66 231 lub 94 36 62 069

Do pobrania:

 (Po kliknięciu w link przechodzimy do strony z dokumentem który można skopiować/wydrukować ze strony)

1. Klauzula informacyjna [PDF]
2. Zgoda na przetwarzanie danych [PDF}

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2020-04-10 09:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2020-09-30 14:52:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki