☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu oryginału Zaproszenia)

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

14 grudnia 2020 r. Ministerstwo rodziny

 

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Gmina Połczyn-Zdrój  podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji w 2021 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki jeśli szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Należy pamiętać, że :

 • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł;
 • wypełnione karty pozwolą na oszacowanie potrzeb w zakresie świadczenia usług asystenta i ewentualne przystąpienie Gminy do Programu. (Karta do pobrania) (po kliknięciu w link przechodzimy do menu umożliwiającego pobranie bądź edycje pliku)
 • szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link. (po kliknięciu w link przechodzimy do strony www.niepelnosprawni.gov.pl)

Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 18 grudnia 2020 roku, do godz. 15.00 do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a:

 • telefonicznie nr tel. 094 36 62 069; 094 36 66 231 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 7:15 do 16:15
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:15
piątek od 7:15 do 14:15

 • na adres mailowy tut. Ośrodka: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
 • można wysłać Kartę udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój

 • przez ePUAP

 

Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (zgodnie z informacją powyżej) oraz zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 094 36 66 231.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2020-12-14 09:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2020-12-14 09:45:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757