☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Grafika zawierająca herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klub Seniora w Gminie Połczyn-Zdrój

  Grafika przedstawia logo: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorza Zachodniego oraz Unii Europejskiej.

LOGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju realizuje od stycznia 2020 r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. Klub Seniora w Gminie Połczyn-Zdrój

Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Cel szczegółowy RPO WZ 2014 – 2020: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wzrost o 30 miejsc świadczenia usług społecznych tj. 30 miejsc w nowoutworzonym Klubie Seniora.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób po 60 roku życia (25 kobiet, 5 mężczyzn, w tym 2 osoby  niepełnosprawne – 1 kobieta, 1 mężczyzna), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Połczyn-Zdrój.  W tym  celu utworzony zostanie Klub Seniora  z 30 miejscami oraz zapewnione będzie jego bieżącego funkcjonowanie do dnia  31.12.2022 r. Trwałość całego projektu, czyli utrzymanie funkcjonowania Klubu Seniora, jest określona do 31.12.2025 r.

Klub Seniora będzie placówką wsparcia dziennego dla osób starszych, funkcjonującą w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przy zaangażowaniu wielu specjalistów (m. in.: rehabilitanta, pielęgniarki, lekarza, psychologa) osoby zakwalifikowane do projektu aktywnie spędzą czas wolny w miłej domowej atmosferze oraz będą miały możliwość skorzystania z gorącego posiłku.

Na realizację przedsięwzięcia została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 976 687,58 zł. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę  1 028 097,58 zł, w tym udział gminy – 51 410,00 zł.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ireneusz Kozik
(2020-03-04 11:01:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Smolarek
(2020-10-05 12:09:59)

 
 
liczba odwiedzin: 468423

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X