Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - edycja 2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zawiadomienie.pdf (plik oryginalny z podpisami w formacie pdf)

 

 

  Połczyn-Zdrój, dn.15.11.2023 r.

 

 

MGOPS.SUO.334.1.2023

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z pkt V ust. 6 pkt 1 lit. a Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego– edycja 2024  w ramach Funduszu Solidarnościowego

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju informuje, że łącznie wpłynęły 2 oferty złożone w terminie określonym  w zapytaniu ofertowym:

 

Oferta 1         Home-Express Sp z o. o.

                        ul. Wiertnicza 104/1

                        02-952 Warszawa

 

Oferta 2         Firma Handlowo-Usługowa „Beata”

                        Beata Bierbasz

                        ul. Reymonta 7/3

                        78-320 Połczyn-Zdrój

  

Kryteria wyboru ofert: cena - 100 %

cena ofert :

 

Lp.

Nazwa Firmy

Cena brutto za 1 godzinę

Uzyskana liczba punktów za kryterium- cena

(100 % )

1.

Home-Express Sp z o. o.

ul. Wiertnicza 104/1

02-952 Warszawa

 

38.89 zł.

99 pkt

2.

Firma Handlowo-Usługowa „Beata”

Beata Bierbasz

ul. Reymonta 7/3

78-320 Połczyn-Zdrój

 

38,50 zł.

100 pkt

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zawiadamia, iż 

najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła:

Firma Handlowo-Usługowa „Beata” Beata Bierbasz

ul. Reymonta 7/3

78-320 Połczyn-Zdrój

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2020-12-24 11:07:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2023-11-15 13:48:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki