☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - edycja 2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zawiadomienie.pdf (plik oryginalny z podpisami w formacie pdf)

 

 

  Połczyn-Zdrój, dn.08.11.2022 r.

 

MGOPS.SUO.334.1.2022

                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z pkt V ust. 5 pkt 1 lit. a Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju informuje, że łącznie wpłynęła 1 oferta złożona w terminie określonym  w zapytaniu ofertowym:

 

Oferta 1         Firma Handlowo-Usługowa „Beata”

                        Beata Bierbasz

                        ul. Reymonta 7/3

                        78-320 Połczyn-Zdrój

 

Kryteria wyboru ofert: cena - 100 %

 

cena oferty :

 

Lp.

Nazwa Firmy

Cena brutto za 1 godzinę

Uzyskana liczba punktów za kryterium- cena

(100 % )

1.

Firma Handlowo-Usługowa „Beata” Beata Bierbasz

ul. Reymonta 7/3

78-320 Połczyn-Zdrój

 

40,00 zł.

100 pkt

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zawiadamia, iż 

najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła:

Firma Handlowo-Usługowa „Beata” Beata Bierbasz

ul. Reymonta 7/3

78-320 Połczyn-Zdrój.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2020-12-24 11:07:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2022-11-08 12:31:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 152592