Informacja o Programie

 

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS – PODPROGRAM 2023

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Połczynie-Zdroju informuje, iż w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPZ), który jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (POPŻ).

            Celem Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2023 będzie zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym  podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek  w okresie od  grudnia 2023 r. do października    2024 r.

Zgodnie z zapisami Programu, pomoc żywnościowa będzie kierowana do grup najbardziej potrzebujących, które spełniają kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Kwoty kryterium dochodowego kwalifikujące do Programu FEPŻ– Podprogram 2023 wynoszą:

- 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Informujemy, iż o terminie rozpoczęcia kwalifikowania osób do Podprogramu 2023 r. będziemy informować w terminie późniejszym poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronach internetowych  i tablicach informacyjnych MGOPS.

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać na stronach internetowych  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2023-10-18 13:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2024-01-04 12:42:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki