Zaproszenie do Programu- dodatkowy nabór

 

DODATKOWY  NABÓR  DO

Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Instytucje ...

28.03.24 r.

Zaproszenie do udziału

w Programie  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju poszukuje Jednej Osoby Niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną do uczestnictwa w  Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” –dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.


         Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Należy pamiętać, że :

  • Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
  • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

W celu  zgłoszenia się do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy złożyć następujące dokumenty:

- Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu);

- Kartę zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (załącznik nr 8 do Programu);

-  kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

 

 Nadmieniamy, że w pierwszej kolejności asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba wskazana przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w jak najszybszym terminie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Połczynie-Zdroju:
-  osobiście w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 7:15 do 16:15
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:15
piątek od 7:15 do 14:15
-   na adres mailowy tut. Ośrodka: sekretariat@mgopspolczyn.pl
-   za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój
-  przez ePUAP

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:               094 36 66 243,  094 36 66 241. 

Nabór zostanie zakończony w momencie zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do Programu.

Oryginał dokumentu  (po kliknięciu zostanie wyświetlony plakat w formacie PDF)

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2024-03-28 11:22:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2024-03-28 11:35:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki