Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu dokumentu)

1

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

 

03.11.2023 r.

Zaproszenie do udziału w Programie

„Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Gmina Połczyn-Zdrój  podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji
w 2024 roku Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego–edycja 2024, finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi  do ukończenia 16. roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program realizowany będzie przez Gminę  w jednej formie:

świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) :

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 IV Programu, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o którym mowa w ust. 1 IV  Programu, z możliwości uzyskania usług opieki wytchnieniowej. 

 

     Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej  w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, i  nie korzysta np. z ośrodka wsparcia z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z  warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Ponadto przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

Należy pamiętać, że :

 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych
 • wypełnione karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 pozwolą na oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej i ewentualne przystąpienie Gminy do programu. (Karta załącznik nr 7 -  do pobrania)
 • szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link.

Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 9 listopada  2023 roku, do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a:

 • najlepiej osobiście w  godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 7:15 do 16:00
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:00

piątek od 7:15 do 14:00

 • można wysłać Kartę udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój

 • przez ePUAP

Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej niezbędne będzie przedłożenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / o niepełnosprawności

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 36 66 243.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowania o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-10-12 14:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2023-11-03 13:23:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki