☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu dokumentu)

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

UWAGA!
Przedłużono termin naboru wniosków do dnia 02 listopada 2022r.

1

27.10.2022 r.
Zaproszenie do udziału
w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Gmina Połczyn-Zdrój  podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji
w 2023 roku Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa –edycja 2023”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program realizowany będzie przez Gminę  w jednej formie:
świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w:
•    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 IV Programu, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
 
     Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Należy pamiętać, że :
•    W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych ).
•    wypełnione karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” pozwolą na oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej i ewentualne przystąpienie Gminy do programu. (Karta do pobrania)
•    W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 –( do pobrania ) do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
•    szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link.
Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 31 października 2022 roku, do godz. 15.00 do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a:
•    najlepiej osobiście w  godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 7:15 do 16:15
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:00
piątek od 7:15 do 14:15
•    na adres mailowy tut. Ośrodka: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
•    można wysłać Kartę udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój
•    przez ePUAP
Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej będzie niezbędne przedłożenie kserokopii orzeczenia w przypadku osób, dla których te usługi będą świadczone:
•    w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności,
•    w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 094 36 66 243.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wytworzył:
Mateusz Smolarek
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-10-12 14:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-10-31 14:30:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 152592