☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu dokumentu)

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

1

12.10.2021 r.

Zaproszenie do udziału

w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Gmina Połczyn-Zdrój  podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji
w 2022 roku Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa –edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i atr. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Gminę  w jednej formie:

świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o którym mowa w ust. 1 IV Programu, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym za równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną ( poprzez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia ( osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Należy pamiętać, że :

 • w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane
  ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 • wypełnione karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” pozwolą na oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej i ewentualne przystąpienie Gminy do programu. (Karta do pobrania)
 • w celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia  jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów ocenySkali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medyczne/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
 • szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link.

Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 18 października 2020 roku, do godz. 15.00 do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a:

 • najlepiej telefonicznie nr tel. 094 36 62 069; 094 36 66 243 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 7:15 do 16:15
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:00
piątek od 7:15 do 14:15

 • na adres mailowy tut. Ośrodka: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
 • można wysłać Kartę udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój

 • przez ePUAP

Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej będzie niezbędne przedłożenie kserokopii orzeczenia w przypadku osób, dla których te usługi będą świadczone:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 094 36 66 243.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

 

 

 

Wytworzył:
Mateusz Smolarek
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-10-12 14:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757