☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ofiara przemocy

Prawa osoby doświadczającej przemocy w rodzinie

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

"1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych ,

2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany

3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić

4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej

5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą

6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie "

 

W szczególności masz prawo do:

Pomocy ze strony instytucji publicznych, w postaci m.in.:

1. Zapewnienia Tobie  oraz  dzieciom  pozostającym  pod  Twoją  opieką  schronienia  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód.

2. Zapewnienia pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania  Ci  niezwłocznie  dostępu  do  pomocy  medycznej  w  przypadku,  gdy wymaga tego Twój stan zdrowia.

3, Udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.

4. Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

5. Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.

6. Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych   (np.   o   przesłuchanie   wskazanych   przez   Ciebie   osób),   czy   też zaskarżania wydanych orzeczeń.

 

 

CZY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY DOMOWEJ? - TEST

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zobacz czy nie jesteś narażona/y na przemoc:

  1. Czy czujesz się upokarzana/y przez kogoś bliskiego na osobności lub w obecności innych?
  2. Czy czujesz, że nie wolno Ci podejmować decyzji na własny temat?
  3. Czy zdarza się, że ktoś bliski Cię popycha, szturcha, bije lub dotyka w sposób, jakiego nie chcesz?
  4. Czy czujesz się obwiniana/y za zachowania bliskiej Ci osoby?
  5. Czy czujesz się kontrolowana/y w związku/w rodzinie?
  6. Czy boisz się kogoś z Twoich bliskich?
  7. Czy wierzysz, że jeśli Ty się zmienisz, ktoś bliski zmieni swoje zachowanie?
  8. Czy ktoś bliski zabiera Ci pieniądze, każde o nie prosić lub kontroluje wszystkie Twoje wydatki?
  9. Czy jesteś zmuszana/y do zachowań seksualnych, na które nie masz ochoty?
  10. Czy ktoś bliski kiedykolwiek Ci groził?

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na którekolwiek z powyższych pytań,
możesz doświadczać przemocy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2018-11-06 08:33:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2018-11-06 08:35:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757