Orkan "Nadia"

Informacja dla Mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój poszkodowanych przez orkan „Nadia”

            W związku z wystąpieniem na  terenie naszej gminy zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej,  Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8A, informuje, że osoby/rodziny poszkodowane w wyniku tego zdarzenia, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wnioskować o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej :

  • 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w wyjątkowych przypadkach mogą otrzymać osoby/rodziny, których dochody przekraczają kryteria dochodowe określone  w ustawie o pomocy społecznej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2022-02-11 11:50:12)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki