Informacja

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi od początku tego roku regulacjami możliwe jest uzyskanie za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. dodatku osłonowego, który ma rekompensować ponoszenie zwiększonych kosztów zakupu energii i żywności dla gospodarstw domowych. Zasady ustalania prawa do tego dodatku są podobne jak w 2022 r., jednak z uwagi na fakt, iż obecnie obejmuje on tylko połowę roku, kwoty dodatku są odpowiednio niższe i kształtują się jak w poniższej tabeli.

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Kryterium –miesięczny dochód netto na osobę w gosp. domowym

Podstawowa kwota dodatku

Kwota dodatku zwiększonego z uwagi na używanie węgla lub paliw węglopochodnych

1

2.100 zł

228,80 zł

286,00 zł

2-3

1.500 zł

343,20 zł

429,00 zł

4-5

1.500 zł

486,20 zł

607,75 zł

6 i więcej

1.500 zł

657,80 zł

822,25 zł

 

Podstawowym warunkiem otrzymania tego jednorazowego dodatku jest spełnianie kryterium dochodowego w kwocie jak wyżej. Przy nieznacznym przekroczeniu tego kryterium uzyskane dodatku osłonowego nadal jest możliwe, jednak kwota dodatku pomniejszona zostanie o kwotę przekroczenia kryterium. Dodatku nie wypłaca się, jeśli wyliczona kwota jest niższa niż 20 zł. Dochód ustalany jest w oparciu o 2022 r., nie uwzględnia się dochodu uzyskanego lub utraconego po tym roku, natomiast odlicza się otrzymaną w tym roku tzw. trzynastą i czternastą emeryturę. Jeśli gospodarstwo uzyskuje wyłącznie dochód podlegający opodatkowaniu nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów w tej sprawie, natomiast dodatkowe oświadczenia wypełnić należy w przypadku uzyskiwania dochodu nieopodatkowanego lub pochodzącego z gospodarstwa rolnego.

Wyższą kwotę dodatku uzyskają gospodarstwa, dla których głównym źródłem ciepła są następujące urządzenia zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe. Konieczne jest, by takie źródło ciepła wpisane było do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku naszej gminy za realizację tego zadania odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, mieszczący się w budynku przy ul. Koszalińskiej 8a na pierwszym piętrze. Druki wniosków pobrać można w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska - https://www.gov.pl/attachment/6c4d5ccd-f09d-451c-9fa9-20546d53e161 lub uzyskać formularz papierowy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MGOPS. Obsługa interesantów w tej sprawie prowadzona jest w następujących godzinach: w poniedziałki od 7.30 do 16.00, a w pozostałe robocze dni tygodnia od 7.30 do 12.30. Wniosek złożyć można również elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP – w tym przypadku jako adresata pisma należy wskazać Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju. Czas na składanie wniosków upływa 30.04.2024 r. –  podania, które wpłyną po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy wnioskodawca nie otrzymuje decyzji, a jedynie informację w elektronicznej formie, o ile we wniosku wskazany został adres poczty elektronicznej. Dodatki wypłacone powinny zostać do końca czerwca tego roku.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 943666245 we wskazanych wyżej godzinach obsługi interesantów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2017-05-15 12:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2024-01-25 12:42:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki