☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju
Herb Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju

Poniedziałek 22.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert

                                                                                                                                   Połczyn-Zdrój, dnia 26.05.2017 r.

 

MGOPS.D.26.1.17

 

                   WYKONAWCY

 

 

 

                                                             ZAWIADOMIENIE  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

 

 

Dotyczy: 

Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonywanie „Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego na terenach miejskich i wiejskich gminy Połczyn – Zdrój w okresie od  01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.”

 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2017r.

pod numerem 507422-N-2017

 

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż:

 

1)  bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający podał kwotę, którą zamierza 

      przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

 

                                                           871.794,00 złotych ( brutto)

 

 

2)  po otwarciu ofert odczytano nazwy i adresy Wykonawców, a także ceny ofertowe netto

     i brutto i inne parametry podlegające ocenie wg kryteriów określonych w SIWZ

     i ogłoszeniu o zamówieniu

 

 

 

   Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko  Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

 

    1

Firma Handlowo – Usługowa „Beata” Beata Bierbasz

ul. Reymonta 7/3

78-320 Połczyn-Zdrój

I. Cena za 1 godzinę standardowych usług opiekuńczych w 1 okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie wynosiła 13,00 zł. (bez VAT)  słownie:  ( trzynaście zł. 00/100)

 

Cena za 1 godzinę standardowych usług opiekuńczych w 1 okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie wynosiła 13,00 zł    z VAT)  słownie: ( trzynaście zł. 00/100)

 

II. Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 1 okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie wynosiła 13,00 zł. (bez VAT)  słownie: ( trzynaście zł. 00/100)

 

Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 1 okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie wynosiła 13,00 zł. (z VAT) słownie:  (trzynaście zł. 00/100)

 

W pozostałym okresie wykonywania usługi tj.:

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

cena za 1 godzinę zarówno w  standardowych usługach opiekuńczych jak i w specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie waloryzowana raz w roku na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w  Ustawie budżetowej z naliczeniem od 1 stycznia danego roku.

 

II. Ponadto

Firma zabezpieczy jako dodatkowe elementy podnoszące standard usług w zakresie funkcjonalności tj.:

- dowóz do placówek służby zdrowia osób objętych usługami opiekuńczymi w zależności od ich potrzeb,

- zapewnimy osobę do pomocy przy obsłudze osób leżących. 

 

Całkowita wartość zamówienia wyliczona według szacunkowej ilości godzin:

- standardowe usługi opiekuńcze:

672.679,80 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

177.021,00 zł.

Razem :

849.700,80 zł.

01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 314360

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X