☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert

                                                                                                                              

                                                                                                                                                  Połczyn-Zdrój, dnia 25.11.2019 r.

 

MGOPS.D.26.1.19

 

                   WYKONAWCY

 

                                                             ZAWIADOMIENIE  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

 

 

Dotyczy: 

Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego na terenach miejskich i wiejskich Gminy Połczyn-Zdrój w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2019r.

pod numerem 620284-N-2019

 

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż:

 

1)  bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający podał kwotę, którą zamierza 

      przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

 

                                                           815,412,00 złotych ( brutto)

 

 

2)  po otwarciu oferty odczytano nazwę i adres Wykonawcy, a także cenę ofertową netto

     i brutto i inne parametry podlegające ocenie wg kryteriów określonych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu

 

 

 

   Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko  Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Handlowo – Usługowa „Beata” Beata Bierbasz

ul. Reymonta 7/3

78-320 Połczyn-Zdrój

I. Cena za 1 godzinę standardowych usług opiekuńczych w  okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. będzie wynosiła 18,00 zł. (bez VAT)  słownie:  ( osiemnaście zł. 00/100)

 

Cena za 1 godzinę standardowych usług opiekuńczych w  okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. będzie wynosiła 18,00 zł. (z VAT)  słownie:  ( osiemnaście zł. 00/100)

 

II. Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie wynosiła 20,00 zł. (bez VAT)  słownie: ( dwadzieścia zł. 00/100)

 

Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie wynosiła 20,00 zł. (z VAT)  słownie: ( dwadzieścia zł. 00/100)

 

 

II. Ponadto

Firma zabezpieczy jako dodatkowe elementy podnoszące standard usług w zakresie funkcjonalności tj.:

- dowóz do placówek służby zdrowia osób objętych usługami opiekuńczymi w zależności od ich potrzeb,

- zapewnimy osoby do pomocy przy obsłudze osób leżących w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia klienta

 

Całkowita wartość zamówienia wyliczona według szacunkowej ilości godzin:

- standardowe usługi opiekuńcze:

626.400,00 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

132.000,00 zł.

Razem :

758.400,00 zł.

 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 398939

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X